Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning, Erhvervsbeskatning, afsnit C.C.2.3.1.