Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den Juridiske Vejledning, afsnit C.H.3 Løbende indtægter og udgifter på fast ejendom.