Dødsboer, for hvilke skifteretten har truffet beslutning om insolvensbehandling, er ikke skattepligtige af konkursindkomsten, medmindre SKAT træffer bestemmelse herom, jf. KKSL § 13 A.