Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

C.A.10.2.2.3.1 om arbejdsgiveradministrerede ratepensioner

C.A.10.2.2.4.1 om udbetaling ved pensionsalderen

C.A.10.2.2.4.3 om udbetaling ved dødsfald