Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

C.A.10.2.1.3.1.1  om arbejdsgiveradministrerede ordninger set i forhold til den ansatte

C.A.10.2.2.3.1 om arbejdsgiveradministrerede ratepensioner

C.A.10.2.2.3.2 om privattegnede ratepensioner

C.A.10.2.2.3.3 om beløbsgrænsen på 50.000 kr

C.A.10.2.2.3.4 om overgangsregler for 50.000 kr./100.000 kr. loftet

C.A.10.2.2.3.5 om fradragsregler for 2009 og tidligere