Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

C.A.10.2.1.4.4 om engangsudbetalinger herunder udbetaling i utide

C.A.10.2.1.4.5 om overgangsregler for ordninger oprettet før 1980

C.A.10.2.2.4.4 om engangsudbetalinger herunder udbetaling i utide