Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.1.4.4 om engangsudbetalinger herunder udbetaling i utide