Adgangen til nedslag for rente- og pensionsindtægter er endelig ophørt fra og med indkomståret 1999, jf. lov nr. 480 af 30. juni 1993. For så vidt angår de tidligere gældende nedslagsregler henvises til LV 1998 Almindelig del afsnit A.A.1.2.

Afsnittet udgår i forbindelse med omskrivningen til Den juridiske vejledning.