Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.2.2.1 om personlig indkomst samt C.A.4.1 om fradrag i den personlige indkomst.