Afsnittet er omskrevet og flyttet til "Den juridiske vejledning", afsnit C.H.3 Løbende indtægter og udgifter på fast ejendom.

Se afsnit C.H.3.5.5 i  Den juridiske vejledning, som indeholder ajourførte oplysninger om salg af fast ejendom i de enkelte lande, som kan anvendes ved opgørelsen af ejendomsværdiskattegrundlaget. Det drejer sig om det svenske indeks for fritidshuse, indekstal fra OECD, Danmarks Statistiks prisindeks for sommerhuse samt afstandsprocenten for 2011.