åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den Juridiske Vejledning, afsnit C.H.3 Løbende indtægter og udgifter på fast ejendom. Om ejendomsværdiskat og tofamilieshuse, se afsnit C.H.3.5 Ejendomsværdiskat af bolig i egen ejendom.