Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.B.2.15 om rentenydelsesretter, båndlagte kapitaler og afkast fra udenlandslke trusts (fonde).