Reglen i KGL § 15 om erhvervelse af fordringer for lånte midler er ophævet ved lov nr. 724 af 25. juni 2010 med virkning for fordringer erhvervet den 27. januar 2010 eller senere. Se LV 2010-1 for en beskrivelse af de hidtil gældende regler.

Fordringer som ville have været omfattet af den hidtil gældende KGL § 15 er nu omfattet af den nugældende KGL § 14. Se afsnit A.D.2.3.

KGL § 15 er en undtagelse fra hovedreglen i KGL § 14, stk. 2, jf. § 38, om skattefrihed for kursgevinster på blåstemplede fordringer i danske kroner. Bestemmelsen regulerer beskatningen i visse situationer, hvor fordringer er erhvervet for lånte midler.

KGL § 15 svarer til § 7A, stk. 1 - 3, i den tidligere gældende KGL. Nedenstående praksis er derfor fortsat gældende.