Efter KGL § 19, stk. 1, skal personer (og dødsboer), der driver næringsvirksomhed ved finansiering generelt medregne gevinst og tab på gæld i såvel danske kroner som fremmed valuta ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, såfremt gælden vedrører finansieringsvirksomheden. Gevinst og tab skal medregnes ved opgørelsen af den personlige indkomst, jf. PSL § 4, stk. 3.

Skattepligten omfatter dog ikke gevinst på gæld ved gældssanering og akkord, jf. § 24. Se afsnit A.D.2.10.

Bemærk, at reglerne om fradragsbegrænsning og om undtagelserne for fradagsbegrænsning i KGL § 19, stk. 2-5, jf. lovbekendtgørelse nr. 1002 af 26. oktober 2009, blev ophævet ved lov nr. 724 af 25. juni 2010 § 1, nr. 8 og 9 og § 20, stk. 2. Ophævelsen har virkning for gæld der er påtaget d. 27. januar 2010 eller senere.

Se LV 2010-1 afsnit A.D.2.9 om reglerne i KGL § 19, stk. 2-5, jf. lovbekendtgørelse nr. 1002 af 26. oktober 2009.