Bemærk, at KGL § 28 ophæves med virkning for indkomståret 2010, jf. lov nr. 525 af 12. juni 2009 §§ 11 og 22.

Livsforsikringsselskaber vil efter ophævelsen af KGL § 28 være omfattet af KGL § 25. Bemærk at undtagelsen i KGL § 25, stk. 4, 2. pkt. ikke gælder for livsforsikringsselskaber, jf. KGL § 25, stk. 4, sidste pkt. Det betyder, at livforsikringsselskaber for alle fordringer skal opgøre gevinst og tab på fordringer efter lagerprincippet.

Se LV 2009-2, Almindelig del afsnit A.D.2.17 for en beskrivelse af den ophævede KGL § 28.