Au pair-ansatte anses normalt for at have opgivet deres "sædvanlige bopæl" hos forældrene i relation til rejsereglerne i LL § 9 A, idet de i stedet anses for at have fået en sådan bopæl hos au pair-familien, i hvis hjem de dels bor på lige fod med familiens øvrige medlemmer ("au pair") dels arbejder. For dette arbejde modtager de lommepenge og fri kost og logi.

I SKM2004.362.TSS udtaler Told- og Skattestyrelsen (nu SKAT), at rejsebegrebet i LL § 9 A forudsætter, at lønmodtageren har en sædvanlig bolig til rådighed, men at der ikke kan stilles krav om, at den pågældende har udgifter til en sædvanlig bolig.

Hvis den au pair-ansatte ikke opfylder betingelserne for at være på rejse og dermed for at være omfattet af reglerne i LL § 9 A, jf. afsnit A.B.1.7.1., er den pågældende derfor skattepligtig af lommepenge og frit logi, men normalt ikke skattepligtig af værdien af sparet hjemmeforbrug ved fri kost på au pair-arbejdsstedet, jf. ligningslovens § 16, stk. 11. Det skyldes, at au pair-arbejdsstedet normalt må anses for et midlertidigt arbejdssted. Det skal dog understreges, at der for au pair-ansatte - som for alle andre lønmodtagere - skal foretages en konkret vurdering af, om den pågældende opfylder betingelserne for at være på rejse.

Se nærmere om rejse og om fri kost på et midlertidigt arbejdssted i afsnit A.B.1.7.1.

Se endvidere om værdien af fri kost for au pair-ansatte i afsnit A.B.1.9.11.

Om au pair-ansatte i relation til reglerne om skattepligt, se i LV Dobbeltbeskatning, afsnit D.B.1.1.