Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning afsnit C.A.3.4.6.