Afsnittet er omskrevet og indarbejdet i Den juridiske Vejledning, afsnit C.A.8.5.1.