Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.6.5.