åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.B.1 Lønindtægter m.v., herunder skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.