Afsnittet er omskrevet og kan findes i Den juridiske vejledning afsnit C.A.3.2.

 

.