Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.5.8.2 om personalelån.