Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning afsnit C.A.5.7 om beklædning.