Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning afsnit C.A.5.1.2 om værdiansættelse af personalegoder og C.A.5.1.5 om rabat på virksomhedens egne produkter.