Afsnittet er omskrevet og flyttet til "Den juridiske vejledning". Se afsnit C.A.5.4 Undervisning.