Dette afsnit er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning afsnit C.A.4.3.2.2 Avisbude.