De skattepligtige kan ved samkørsel bruge fradraget efter LL § 9 C uden hensyn til, hvilket transportmiddel der benyttes. At fx tre naboer kører sammen fra bopælen til deres respektive arbejdspladser i den enes bil, påvirker ikke fradraget. Fradraget opgøres, som om hver enkelt havde befordret sig alene mellem hjem og arbejdsplads. Se dog vedrørende udgifter afholdt til benyttelse af Storebæltsforbindelsen afsnit A.F.3.1.3.7 og Øresundsforbindelsen afsnit A.F.3.1.3.8.  

Eventuel betaling fra samkørerne til ejeren af den benyttede bil medfører ingen ændring i de berørte skattepligtiges befordringsfradrag. Endvidere er bilejeren ikke skattepligtig heraf, og de medkørende har ikke fradragsret for betalingen.    

Befordringsfradraget påvirkes alene i situationer, hvor det er arbejdsgiveren, der betaler befordringen, jf. afsnit A.F.3.1.5.