Fradrag for løbende underholds- og aftægtsydelser sker som hovedregel i den skattepligtige indkomst. Erhvervsdrivendes udgifter til løbende ydelser, der udredes efter en gensidig bebyrdende aftale efter LL § 12, stk. 8 , fradrages i visse tilfælde ved opgørelsen af den personlige indkomst, se herom i afsnit A.A.3.1.2.

Om indkomstskattepligt af de modtagne underholdsydelser, se afsnit A.B.6.