Fonde, der er omfattet af pensionsafkastbeskatningsloven, er ikke omfattet af fondsbeskatningsloven, jf. FBL § 1, stk. 2.

Efter PAL § 1, stk. 2, nr. 6, er hjælpe- og understøttelsesfonde efter PBL § 52 og andre hjælpe- og understøttelsesfonde med pensionslignende formål skattepligtige efter reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven.

Hjælpe- og understøttelsesfonde, der ikke udelukkende har pensionslignende formål, er omfattet af fondsbeskatningsloven, såfremt fondene er omfattet af fondsloven eller erhvervsfondsloven.

Fonde, der er oprettet i henhold til LL § 14 F, er ikke omfattet af pensionsafkastbeskatningsloven. Disse fondes skattepligt afgøres efter de almindelige regler for fonde, som er beskrevet ovenfor afsnit S.H.2.1 til S.H.2.5.