åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "S.D.5.1 Skattesubjekter" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

SEL § 32 gælder for alle selskaber og foreninger m.v., der er fuldt skattepligtige efter SEL § 1.

 

SEL § 32 gælder også for selskaber m.v. omfattet af SEL § 2, stk. 1, litra a.

 

SEL § 32 gælder endvidere for fonde og foreninger, der er fuldt skattepligtige efter FBL § 1, jf. FBL § 12. Fonde og foreninger CFC-beskattes ikke, i det omfang indkomsten skal medregnes til et selskabs skattepligtige indkomst efter selskabsskattelovens § 32.

 

Fysiske personer, der er skattepligtige efter KSL § 1, og dødsboer, der er skattepligtige efter DL § 1, kan CFC-beskattes af deres udenlandske selskaber, jf. LL § 16 H.