åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "S.D.5.1 Skattesubjekter" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

SEL § 32 gælder for alle selskaber og foreninger m.v., der er fuldt skattepligtige efter SEL § 1.

 

SEL § 32 gælder også for selskaber m.v. omfattet af SEL § 2, stk. 1, litra a.

 

SEL § 32 gælder endvidere for fonde og foreninger, der er fuldt skattepligtige efter FBL § 1, jf. FBL § 12. Fonde og foreninger CFC-beskattes ikke, i det omfang indkomsten skal medregnes til et selskabs skattepligtige indkomst efter selskabsskattelovens § 32.

 

Fysiske personer, der er skattepligtige efter KSL § 1, og dødsboer, der er skattepligtige efter DL § 1, kan CFC-beskattes af deres udenlandske selskaber, jf. LL § 16 H.