Der sondres mellem på den ene side børsnoterede og på den anden side unoterede aktier.

Ved børsnoterede aktier eller konvertible obligationer forstås aktier eller konvertible obligationer, som er noteret på en fondsbørs i et land inden for EU samt EØS-området. EØS-området består udover af EU-landene også af Norge, Island og Liechtenstein. Ved børsnoterede aktier eller konvertible obligationer forstås endvidere aktier eller konvertible obligationer, der er noteret på en børs, der er medlem eller associeret medlem af Federation Internationales des Bourses de Valeur (FIBV). Nogle af FIBV's medlemmer er samtidig fondsbørser. Den nye definition af børsnoteret har virkning for afståelser den 13. marts 1997 og senere.

Federation Internationales des Bourses de Valeur offentliggør en fortegnelse af organisationens medlemmer på organisationens hjemmeside www.fibv.com.

Pr. 4 2005 er følgende børser medlemmer eller associeret medlem af FIBV:

 

Europa:

Athens Exchange

BME Spanish Exchanges

Borsa Italiana Spa

Bourse de Luxembourg

Budapest Stock Exchange LTD.

Deutsche Börse AG

Euronext Amsterdam

Euronext Brussels

Euronext Lisbon

Euronext Paris

Irish Stock Exchange

Istanbul Stock Exchange

Københavns Fondsbørs

Ljubljana Stock Exchange

London Stock Exchange

Malta Stock Exhange

OMX Exchanges Ltd.

Oslo Børs

SWX Swiss Exchange

Warsaw Stock Exchange

Wiener Börse AG

 

Nordamerika:

American Stock Exchange

Bermuda Stock Exchange

Bolsa Mexicana de Valores

Bourse de Montréal

Chicago Board Options Exchange

NASD

New York Stock Exchange

TSX Group (Toronto Stock Exchange)

 

Sydamerika:

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Bolsa de Comercio de Santiago

Bolsa de Valores de Colombia

Bolsa de Valores de Lima

Bolsa de Valores do Sao Paulo

 

Afrika:

JSE (Securities Exchange, South Africa)

 

Asien:

BSE The Stock Exchange, Mumbai

Bursa Malaysia

Colombo Stock Exchange

Hong Kong Exhanges and Clearing

Jakarta Stock Exchange

Korea Exchange

National Stock Exchange of India Limited

Osaka Securities Exchange

Philippine Stock Exchange

Shanghai Stock Exchange

Shenzhen Stock Exchange

Singapore Exchange

Stock Exchange of Tehran

Stock Exchange of Thailand

Taiwan Stock Exchange CORP.

Tel-Aviv Stock Exchange

Tokyo Stock Exchange

 

Pacific:

Australian Stock Exchange

New Zealand Exchange

 

Aktier, der ikke er omfattet af definitionen af børsnoterede aktier, anses for unoterede.

Aktier, der er suspenderede fra notering på en fondsbørs, anses for unoterede. Der henvises i denne forbindelse til afsnit S.G.3.2.4 nedenfor om overgangen fra børsnoteret til unoteret, f.eks. ved suspension.