åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "S.G.9 Investeringsselskaber" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.
Gammel formulering af ABL § 2 aABL § 2 a, som affattet ved lovbek. nr 974 af 21. september 2004 er ophævet med virkning fra og med indkomståret 2004, jf. lov nr. 407 af 1. juni 2005. 

Genoptagelse - skatteansættelser efter den gamle ABL § 2 a Vedrørende genoptagelse af skatteansættelser efter den gamle ABL § 2 a for tidligere år henvises til ligningsvejledningen, Selskaber og Aktionærer, 2007-2, S.G.9.