I medfør af lov nr. 153 af 12. marts 2003 skal udbytteskat -  med virkning for udbytter, der udloddes den 1. januar 2004 og senere -  behandles som acontoskat. Det betyder, at udbytteskatten behandles på samme måde som frivillig acontoskat 2. rate (sidste rettidige betaling 20. november), således at der skal betales et tillæg  af den indeholdte udbytteskat, jf. SEL § 29 B, stk. 6. Tillægget er fastsat efter SEL § 29 B stk. 9. Der henvises iøvrigt til afsnit S.E.4.9.4, hvor kriterierne for beregning af tillægget er anført.