Ved skattefri spaltning efter fusionsskatteloven er det ved vurdering af de acontoskattemæssige aspekter nødvendigt at skelne mellem

  1. spaltning, hvor det indskydende selskab fortsætter og
  2. spaltning, hvor det indskydende selskab ophører.