Ved alt salg, der er omfattet af momsreglerne, er hovedreglen, at der skal udstedes en almindelig faktura (på papir eller elektronisk).

Afhængig af, hvem der er sælger, kan faktureringen i bestemte situationer ske ved en forenklet faktura eller en kassebon.

Dette gælder uanset om køberen er en anden virksomhed eller en privatperson.

Hovedreglen er udskrivning af en almindelig faktura, men fx detailhandlende kan nøjes med en forenklet faktura eller kassebon. I hvilke situationer, det er tilladt at bruge forenklet faktura og kassebon, fremgår af de efterfølgende afsnit. 

Køber kan i visse tilfælde i stedet udstede et afregningsbilag, som så træder i stedet for en faktura, jf. afsnittet Afregningsbilag.

Ved en faktura forstås det dokument, der udstedes af sælger, og som køber og sælger anser som en anmodning om betaling for leverancen. Regninger, notaer og lignende anses for fakturaer. Også acontobegæringer skal være udformet sådan, at de anses for fakturaer.

Hvis du får en vare retur, eller hvis du giver et afslag i prisen, efter at du har udstedt en faktura, skal du udstede en kreditnota med moms til kunden. Forhøjer du prisen, efter at du har udstedt faktura, skal du udstede en efterbetalingsfaktura.