Hvis du i forbindelse med leverancen eller salget yder en rabat, fx en kontantrabat, skal du trække rabatten fra, inden du beregner momsen. Hvis du yder en rabat, der er betinget af vilkår, som ikke er opfyldt ved leveringen, må du ikke trække rabatten fra, inden du beregner momsen. Rabatten kan dog senere give anledning til, at du skal regulere salgsmomsen, når rabatten bliver effektiv. Det gælder fx:

  • Kasserabatter, der kun gives, hvis køberen betaler inden en vis frist.
  • Dividende, bonus og lignende godtgørelser, som fx afhænger af, hvor meget modtageren har købt for i en bestemt periode, og som først opgøres og udbetales på et senere tidspunkt end leveringen.

Når rabatten senere bliver effektiv, kan du så modregne den i salgsmomsen. Modregning er dog betinget af, at du udsteder en kreditnota over rabatten til kunden. Kreditnotaen skal udstedes med moms, og sendes til kunden.