Blanketnr.
23.016
Formål med blanketten

Erhverv

Anvendes af virksomheder i forbindelse med registrering hos Skattestyrelsen for EU-handel med visse mineralolieprodukter

PDF-udgave

Hent blanket 23.016

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen