Blanketnr.
23.020
Formål med blanketten

Erhverv

Anvendes af virksomheder i forbindelse med registrering efter afgiftslovene.

Digital løsning

Link til digital blanket

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen