10 Endelig udførsel
  Uden forudgående procedure
10 00 000 Udførsel af varer uden forudgående procedure
10 00 998 Måneds- og Periodeopgørelse
10 00 E51 Udførsel af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der kræves eksportlicens (varer i bilag I)
10 00 E52 Udførsel af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer i bilag I)
10 00 E53 Udførsel af Landbrugsprodukter, der udføres i små mængder, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer i bilag I)
10 00 E61 Udførsel af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)
10 00 E62 Udførsel af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksporlicens (varer uden for bilag I)
10 00 E63 Udførsel af Landbrugsprodukter, der udføres i små mængder, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)
10 00 E71 udførsel af Landbrugsprodukter, der udføres i små mængder, og i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, som ikke påvirker de minimale kontrolsatser  Måneds- og Periodeopgørelse
10 00 F51 Udførsel af varer til militært brug
10 00 F61 Udførsel af varer uden forudgående procedure - Til proviantering
10 00 F62 Udførsel af varer uden forudgående procedure - Til proviantering med restitutionsberettigede varer
10 00 F63 Udførsel af varer uden forudgående procedure - Henførsel under proviantoplag (artikel 37-40 i forordning (EØF) nr. 612/2009)
  Efter henførsel under toldoplagsproceduren eller i frizone med oplæggelse på eksportoplag med præfinansiering af produkter eller varer bestemt til udførsel i uforandret stand.
10 76 E51 Udførsel af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der kræves eksportlicens (varer i bilag 1)
10 76 E52 Udførsel af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer i bilag I)
10 76 E53 Udførsel af Landbrugsprodukter, der udføres i små mængder, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer i bilag I)
10 76 E61 Udførsel af landbrugsvarer, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)
10 76 E62 Udførsel af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksporlicens (varer uden for bilag I)
10 76 E63 Udførsel af Landbrugsprodukter, der udføres i små mængder, i forbindelse med hvilke der anmodes F54om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)
10 76 E71 Udførsel af Landbrugsprodukter, der udføres i små mængder, og i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, som ikke påvirker de minimale kontrolsatser.
10 76 F51 Udførsel af varer til militært brug
10 76 F61 Udførsel af varer fra Toldoplag i uforandret stand - Til proviantering
10 76 F62 Udførsel af varer fra Toldoplag i uforandret stand - Udførsel af restitutionsberettigede varer
  Efter henførsel på toldoplag eller i frizone eller på frilager med præfinansiering af forarvejdede produkter eller varer, der skal udføres efter forarbejdning.
10 77 E51 Udførsel af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der kræves eksportlicens (varer i bilag I)
10 77 E52 Udførsel af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer i bilag I)
10 77 E53 Landbrugsprodukter, der udføres i små mængder, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer i bilag I)
10 77 E61 Udførsel af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der kræves eksportlicens (varer udenfor bilag I)
10 77 E62 Udførsel af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksporlicens (varer uden for bilag I)
10 77 E63 Udførsel af Landbrugsprodukter, der udføres i små mængder, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)
10 77 E71 Udførsel af Landbrugsprodukter, der udføres i små mængder, og i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, som ikke påvirker de minimale kontrolsatser
10 77 F51 Udførsel af varer til militært brug
10 77 F61 Udførsel af varer fra Toldoplag eller forarbejdning - Til proviantering
10 77 F62 Udførsel af varer fra Toldoplag eller forarbejdning - Til proviantering med restitutionsberettigede varer
11 Udførsel af forædlingsprodukter fremstillet af ækvivalente varer som led i procedure for aktiv forædling (suspensionsordningen), inden de indførte varer indføres under proceduren
  Efter henførsel under proceduren for aktiv forædling
11 51 000 Udførsel af varer, der indføres under ordningen Aktiv Forædling 
11 51 A51 Udførsel af varer, der indføres under ordningen Aktiv Forædling - Forædlingsprodukter fremstillet af mælk og mælkeprodukter
11 51 A52 Udførsel af varer, der indføres under ordningen Aktiv Forædling - Forædlingsprodukter henført under ordnigen Aktiv Forædling (kun moms)
11 51 A53 Udførsel af varer, der indføres under ordningen Aktiv Forædling - Henført under ordningen Aktiv Forædling med henblik på militært brug i udlandet
11 51 E51 Udførsel af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der kræves eksportlicens (varer i bilag I)
11 51 E52 Udførsel af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer i bilag I)
11 51 E53 Udførsel af Landbrugsprodukter, der udføres i små mængder, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer i bilag I)
11 51 E61 Udførsel af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)
11 51 E62 Udførsel af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksporlicens (varer uden for bilag I)
11 51 E 63 Udførsel af Landbrugsprodukter, der udføres i små mængder, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)
11 51 E71 Udførsel af Landbrugsprodukter, der udføres i små mængder, og i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, som ikke påvirker de minimale kontrolsatser
11 51 F61 Udførsl af varer, der indføres under ordningen Aktiv Forædling - Til proviantering.
11 51 F62 Udførsel af varer, der indføres under ordningen Aktiv Forædling - Til proviantering med restitutionsberettigede varer
11 51 F64 Udføserl af varer, der indføres under ordningen Aktiv Forædling - Fraførsel fra proviantoplag af varer beregnet til proviantering
21 Midlertidig udførsel - passiv forædling
21 00 100 Midlertidig udførsel af varer uden forudgående procedure - Til reparation
21 00 200 Midlertidig udførsel af varer uden forudgående procedure - Til forarbejdning
21 00 B53 Midlertidig udførsel af varer uden forudgående procedure - Til Passiv Forædling i forbindelse med aftaler med tredjelande, evt kombineret med moms
21 00 B54 Midlertidig udførsel af varer uden forudgående procedure - Kun momspassiv Forædling
21 51 200 Midlertidig udførsel af varer, der har været indført under ordningen Aktiv Forædling - Til forarbejdning
21 51 B51 Midlertidig udførsel af varer, der har været indført under ordningen Aktiv Forædling - Til reparation
21 51 B52 Midlertidig udførsel af varer, der har været indført til Aktiv Forædling - Til ombytning
22 Anden midlertidig udførsel
22 00 100 Af varer uden forudgående procedure - Til reparation
22 00 200 Af varer uden forudgående procedure - Til forarbejdning
22 00 500 Af varer uden forudgående procedure - Til anvendelse på fastlandssoklen
22 00 B53 Af varer uden forudgående procedure - Til passiv forædling i forbindelse med aftaler med tredjelande, evt kombineret med moms
22 00 B54 Anden midlertidig udførsel af varer uden forudgående procedure - Kun momspassiv Forædling
22 51 200 Anden midlertidig udførsel af varer, der har været indført under ordningen Aktiv Forædling - Til forarbejdning
22 51 B51 Anden midlertidig udførsel af varer, der har været indført under ordningen Aktiv Forædling - Til reparation
22 51 B52 Anden midlertidig udførsel af varer, der har været indført under ordningen Aktiv Forædling - Til ombytning
   
23 Midlertidig udførsel med henblik på returnering i uforandret stand
23 00 000 Midlertidig udførsel af varer uden forudgående procedure
23 00 101 Midlertidig udførsel af varer uden forudgående procedure - "Særlige varebevægelser"
23 00 500 Midlertidig udførsel af varer uden forudgående procedure - Til anvendelse på fastlandssoklen
23 00 550 Midlertidig udførsel af varer uden forudgående procedure - Til anvendelse på andre EU-landes fastlandssokkel
23 00 F51 Midlertidig udførsel af varer uden forudgående procedure - Til militær anvendelse
23 51 000 Midlertidig udførsel af varer indført under ordningen Aktiv Forædling
   
31 Genudførsel
  Efter samtidig overgang til frit forbrug og fri omsætning af varer under proceduren for aktiv forædling (tilbagebetalingsordningen)
  Efter henførsel under proceduren for aktiv forædling
31 51 100 Genudførsel af varer, der har været indført under ordningen Aktiv Forædling - Til reparation
31 51 200 Genudførsel af varer, der har været indført under ordningen Aktiv Forædling - Til forarbejdning
31 51 A51 Genudførsel af varer, der har været indført under ordningen Aktiv Forædling -Forædlingsprodukter fremstillet af mælk og mælkeprodukter
31 51 A52 Genudførsel af varer, der har været indført under ordningen Aktiv Forædling - Kun momssuspension
31 51 A53 Genudførsel af varer, der har været indført under ordningen Aktiv Forædling - Til militært brug
31 51 E52 Genudførsel af varer, der har været indført under ordningen Aktiv Forædling - Landbrugsprodukter, der ikke kræver eksportlicens (varer i bilag 1)
31 51 E53 Genudførsel af varer, der har været indført under ordningen Aktiv Forædling - Landbrugsprodukter (små mængder), der ikke kræver eksportlicens (varer i bilag 1)
31 51 E62 Genudførsel af varer, der har været indført under ordningen Aktiv Forædling - Landbrugsprodukter, der ikke kræver eksportlicens (varer uden for bilag 1)
31 51 E63 Genudførsel af varer, der har været indført under ordningen Aktiv Forædling - Landbrugsprodukter (små mængder), der ikke kræver eksportlicens (varer uden for bilag 1)
31 51 E71 Genudførsel af varer, der har været indført under ordningen Aktiv Forædling - Landbrugsprodukter (små mængder), der ikke påvirker de minimale kontrolsatser
31 51 F61 Genudførsel af varer, der har været indført under ordningen Aktiv Forædling - Til proviantering
31 51 F62 Genudførsel af varer, der har været indført under ordningen Aktiv Forædling - Til proviantering med restitutionsberettigede varer
31 51 F64 Genudførsel af varer, der har været indført under ordningen Aktiv Forædling - Fraførsel fra proviantoplag af varer beregnet til proviantering
   
  Efter henførsel under toldoplagsproceduren
31 71 000 Genudførsel af varer, der har været henført under toldoplagsproceduren - Ingen særlig fællesskabsprocedure
31 71 E52 Genudførsel af varer, der har været henført under toldoplagsproceduren - Landbrugsprodukter, der ikke kræver eksportlicens (varer i bilag 1)
31 71 E53 Genudførsel af varer, der har været henført under toldoplagsproceduren - Landbrugsprodukter (små mængder), der ikke kræver eksportlicens (varer i bilag 1)
31 71 E62 Genudførsel af varer, der har været henført under toldoplagsproceduren - Landbrugsprodukter, der ikke kræver eksportlicens (varer uden for bilag 1)
31 71 E63 Genudførsel af varer, der har været henført under toldoplagsproceduren - Landbrugsprodukter (små mængder), der ikke kræver eksportlicens (varer uden for bilag 1)
31 71 E71 Genudførsel af varer, der har været henført under toldoplagsproceduren - Landbrugsprodukter (små mængder), der ikke påvirker de minimale kontrolsatser
31 71 F51 Genudførsel af varer, der har været henført under toldoplagsproceduren - Til militært brug
31 71 F61 Genudførsel af varer, der har været henført under toldoplagsproceduren - Til proviantering
31 71 F62 Genudførsel af  varer, der har været henført under toldoplagsproceduren - Til proviantering med restitutionsberettigede varer
31 71 F64 Genudførsel af varer, der har været henført under toldoplagsproceduren - Fraførsel fra proviantoplag af varer beregnet til proviantering
   
  76 Henførsel under toldoplagsproceduren eller i frizone med oplæggelse på eksportoplag med præfinanciering af restitution af produkter eller varer bestemt til udførsel i uforandret stand
  Uden forudgående procedure
76 00 E52 Udførsel af varer uden forudgående procedure - Landbrugsprodukter, der ikke kræver eksportlicens (varer i bilag 1)
76 00 E53 Udførsel af varer uden forudgående procedure - Landbrugsprodukter (små mængder), der ikke kræver eksportlicens (varer i bilag 1)
76 00 E62 Udførsel af varer uden forudgående procedure - Landbrugsprodukter, der ikke kræver eksportlicens (varer uden for bilag 1)
76 00 E63 Udførsel af varer uden forudgående procedure - Landbrugsprodukter (små mængder), der ikke kræver eksportlicens (varer uden for bilag 1)
76 00 E71 Udførsel af  varer uden forudgående procedure - Landbrugsprodukter (små mængder), der ikke påvirker de minimale kontrolsatser
   
  77 Henførsel på toldoplag eller i frizone eller på frilager med præfinanciering af restitution af forarbejdede produkter eller varer, der skal udføres efter forarbejdning
  Uden forudgående procedure
77 00 E52 Udførsel af varer uden forudgående procedure - Landbrugsprodukter, der ikke kræver eksportlicens (varer i bilag 1)
77 00 E53 Udførsel af varer uden forudgående procedure - Landbrugsprodukter (små mængder), der ikke kræver eksportlicens (varer i bilag 1)
77 00 E62 Udførsel af varer uden forudgående procedure - Landbrugsprodukter, der ikke kræver eksportlicens (varer uden for bilag 1)
77 00 E63 Udførsel af varer uden forudgående procedure - Landbrugsprodukter (små mængder), der ikke kræver eksportlicens (varer uden for bilag 1)
77 00 E71 Udførsel af varer uden forudgående procedure - Landbrugsprodukter (små mængder), der ikke påvirker de minimale kontrolsatser