Det følger af artikel 27 i overenskomst af 16. oktober 1969 mellem Belgien og Danmark til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomstskat og formueskat (bekendtgørelse nr. 5 af 20. januar 1971), at de kontraherende stater påtager sig at yde gensidig hjælp med det formål at forkynde og inddrive skatter, som omfattes af overenskomsten.