Det følger af artikel 27 i overenskomst af 30. juni 1995 med Filippinerne til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter (bekendtgørelse nr. 11 af 30. juni 1997), at de kontraherende stater skal påtage sig at yde hinanden bistand ved inddrivelsen af en skatteyders skyldige skatter i det omfang, det skyldige beløb er blevet endeligt fastsat i overensstemmelse med lovgivningen i den kontraherende stat, der fremsætter anmodningen om bistand.