Det følger af artikel 28 i overenskomst af 20. marts 2014 mellem Kongeriget Danmark og Republikken Ghana til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår skatter af indkomst og kapitalgevinster (bekendtgørelse nr. 14. af 15. december 2015), at de kontraherende stater yder hinanden bistand ved inddrivelse af skattekrav.