Det følger af artikel 27 overenskomst af 8. marts 1989 mellem Kongeriget Danmark og Republikken Indien til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomst- og formueskatter (bekendtgørelse nr. 118 af 10. november 1989), at de kontraherende stater forpligter sig til at yde hinanden hjælp og bistand ved opkrævningen af de skatter, som er omfattet af denne overenskomst, i tilfælde hvor skatterne er endelig forfaldne i henhold til lovgivningen i den stat, som fremsætter anmodningen.