Det følger af artikel 25 i overenskomst af 9. september 2009 mellem Kongeriget Danmarks regering og Staten Israels regering til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter (bekendtgørelse nr. 2 af 5. januar 2012), at de kontraherende stater yder hinanden bistand ved inddrivelse af skattekrav.