Det følger af overenskomst af artikel 27 i overenskomst af 17. november 1980 med Luxembourg til undgåelse af dobbeltbeskatning og til fastsættelse af bestemmelser om gensidig administrativ bistand for så vidt angår indkomst– og formueskatter (bekendtgørelse nr. 95 af 23. september 1982), at de kontraherende stater forpligter sig til at yde hinanden hjælp og bistand med hensyn til opkrævningen af de skatter, som er omfattet af overenskomsten, og men hensyn til opkrævning af renter, omkostninger, tillæg til skatter samt bøder, som ikke er af strafferetlig karakter.