Det følger af artikel 27 i overenskomst af 21. juni 1995 med Sydafrika til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter (bekendtgørelse nr. 7 af 29. januar 1996), at de kontraherende stater, i det omfang der er hjemmel dertil i deres respektive interne lovgivning, skal yde hinanden bistand ved inddrivelse af de i artikel 2 nævnte skatter, samt ved inddrivelse af renter og bøder i forbindelse med sådanne skatter, forudsat at den kontraherende stat, der fremsætter anmodningen om inddrivelse, har foretaget rimelige skridt til inddrivelse af sådanne skatter.