Det følger af lov nr. 1184 af 12. december 2005 om anvendelse af dobbeltbeskatningsaftale indgået mellem de danske erhvervsorganisationers kontor i Taipei og Taipeis repræsentationskontor i Danmark, jf. artikel 25 i aftale af 30. august 2005 mellem de danske erhvervsorganisationers kontor i Taipei og Taipeis repræsentationskontor i Danmark til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse, for så vidt angår indkomstskatter, at hvert af områderne skal bestræbe sig på, som var det deres egne skatter, at inddrive enhver skat som omhandlet i artikel 2, som er pålagt af det andet område, og hvor opkrævningen er nødvendig for at sikre, at fritagelse for eller nedsættelse af skat i medfør af denne aftale i det andet område ikke gives til personer, som ikke er berettiget til sådanne fordele.