Det følger af artikel 33 i overenskomst af 22. november 1995 mellem Kongeriget Danmark og Forbundsrepublikken Tyskland til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter og for så vidt angår skatter i boer, af arv og af gave samt vedrørende bistand i skattesager (bekendtgørelse nr. 158 af 6. december 1996), at de kontraherende stater skal yde hinanden bistand med inddrivelse af skyldig skat.