Det følger af artikel 28 i overenskomst af 14. januar 2000 mellem Kongeriget Danmark og Republikken Uganda til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter (bekendtgørelse nr. 22 af 22. juni 2001), at de kontraherende stater skal yde hinanden bistand med inddrivelse af skyldig skat.